ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

    Допълнителните дейности в детската градина се организират в съответствие с програмната система, цялостната организация на деня и интересите и потребностите на децата. Чрез тях те развиват своите интереси, заложби и наклонности.

    През учебната 2020/2021 г. в ДГ №4  „Митко Палаузов"  се предлагат следните допълнителни дейности:

 

Народни танци

     Народните танци са неразделна част от българската култура и фолклор. В детската градина, заедно с ДТА "Лудогорче" с ръководител Живко Жечев, съхраняваме българските традиции и обичаи, поставяме началото на любовта към българската музика и танц, към пъстрите  костюми.
    Заниманията по народни танци се провеждат в две възрастови групи, два пъти седмично в детската градина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнения на децата от ДГ № 4 "М. Палаузов" може да видите:     Античен танц                Ах, къде е мойто либе       

                                                                                                               Чуй ме, Дилмано           На мегдана

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Английски език

   Изучаването на английски език е лесно, забавно и полезно в ранна детска възраст. Чрез игри, картинки, песни, римушки и забавления децата го усвояват бързо и неусетно научават думи, изрази и песни. Заниманията целят да изградят у децата положителна първоначална нагласа към езика и желание за изучаването му.   

    Заниманията по английски език се провеждат в две възрастови групи, два пъти седмично в детската градина.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Изобразително изкуство

     Докосването до изкуството в предучилищна възраст способства развитието на творческо и креативно мислене, естетически усет и вкус, възприятия за красивото, които остават за цял живот. Малките художници създават своите уникални творби чрез различни техники на работа.
    Заниманията по изобразително изкуство се провеждат два пъти седмично в детската градина.

Школа по дигитално изкуство

      Компютърът е част от ежедневието на всички хора. В школата децата се учат, че използването му не трябва да бъде в строго регламентирани ситуации, в които децата да сядат пред компютъра, да се запознават с него и да бъдат обучавани за работа с него, а по-скоро да допълва дадена ситуация, чрез образователни игри.

    Заниманията в школата по дигитално изкуство се провеждат веднъж седмично в ЦПЛР - ЦРД гр. Разград.

 

    Заявление за участие в допълните дейности на ДГ № 4 за учебната 2020/ 2021 г. можете да изтеглите:

    

        Школата по английски език         ДТА "Лудогорче"         Школа по изобразително изкуство        Школа по дигитално изкуство