ХРАНЕНЕ

Храненето на децата в ДГ №4 ”Митко Палаузов” се осъществява при спазаване на Наредба №6/10.08.2011 год. за Здравословно хранене на децата от 3 до 7 години и Наредба №9/16.09.2011 год. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата.

Хранителният режим на децата в детската градина е четирикратен и включва:

- закуска;

- покрепителна закуска;

- обяд;

- следобедна закуска

Храната се приготвя в добре оборудвана и обзаведена собствена кухня по предварително изготвено седмично  меню, разработено в съответствие с изискванията на гореописаните Наредби по сборник с рецепти и ръководство за хранене на деца от 3 до 7 години. Прилага се НАССР система и система за самоконтрол. За информация на родителите, препис от менюто за седмицата  се поставя на здравното табло до кабинета на домакина.

В ДГ №4 се използват хранителни продукти, които отговарят на изискванията, съгласно Закона за храните.

Те се придружават от документи, доказващи тяхната безопасност.

Здравословното хранене на децата се постига чрез:

В ДГ № 4 "Митко Палаузов" се стараем да приготвяме вкусна и здравословна храна,

за да са здрави нашите деца.