Това се е случило много отдавна…

ДГ №4 „Митко Палаузов“ е първата специално построена за целта сграда в Разград, открита официално на 02.10.1961 г. Помещава се в двуетажна сграда, намираща се на ул. „Дунав” № 30. В началото е приспособена за четири групи, но още през следващата година, с нарастване на потребностите от места в детските градини, се прави преустройство и са разкрити още две групи. Сградата на детското заведение е със собствен облик, защото не е строена по типов проект. 

През последните години въпреки тенденцията към намаляване броя на децата, поради спадане ръста на раждаемостта детската градина продължава да работи с пълен капацитет и е една от най-предпочитаните на територията на община Разград.

 

НАШАТА ИСТОРИЯ