МАТЕРИАЛНА БАЗА

В ДГ "Митко Палаузов" е

създадена иновативна

пространствена среда с

богата материално-техническа

база. Стремежът ни е детската

градина да се доближи

максимално до представата

за уютен дом, където

детето се чувства щастливо,

защитено, разбирано и

подкрепяно. 

 

Всички групи са с различен

интериор и цвят. Оборудвани

са със съвременни учебно-

технически средства – лаптопи,

интерактивни дъски,

мултимедийни проектори,

музикални уредби и телевизори,

което е предпоставка за

провеждане на иновативен и

качествен възпитателно-

образователен процес. 

 

2020 год.

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В ДГ №4 "МИТКО ПАЛАУЗОВ"

виж ТУК