ПОЛЕЗНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Колко е важно общуването на родителите с учителките в детската градина...

 

Децата научават това, което са изпитали! Как живеят нашите деца?

 

Тригодишното дете трябва да може

 

Особености при адаптацията на детето от семейната среда към условията в детската градина