ДГ „Митко Палаузов“ се намира в централната част на гр. Разград. Разположена е в близост до много административни сгради и търговски обекти, което я прави привлекателна, удобна и предпочитана от много родители. местоположение благоприятства за взаимодействие с различни образователни и културни институции – библиотека, общински културен център, музеи, галерия, училища и читалища, с които често организираме съвместни инициативи. Сътрудничеството ни с тях провокира оригинални идеи и нетрадиционни решения, които подпомагат дейността и стимулират детската инициативност, творчество и въображение.

 

 

Още нещо примамва родители и деца да се насочат към нас:

 

 

Иновативна учебна среда, включваща-интерактивни дъски, лаптопи и мултимедийни проектори във всички групи, интерактивен дисплей и интернет свързаност в цялата градина.

Старанието  професионализмът и всеотдайността на педагозите ни  са причина ДГ 4 „Митко Палаузов“  да бъде базова на РУ „А. Кънчев“. От 2007 г. при нас се провеждат студентски практики и държавни изпити на студенти от специалност  „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Русенски университет.

Силата на нашите успехи се дължи и на съвместната дейност с родителите, които са съпричастни към живота на своите деца в детското заведение.

В ДГ 4 „Митко Палаузов“ даваме начален  тласък на самочувствието на нашите деца, защото липсата на  самоувереност е основна причина за неуспеха в бъдеще.

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА