Детска градина №4 „Митко Палаузов“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от три години до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Днес детската градина се посещава от 150 деца разпределени в 6 възрастови групи. За тях се грижи амбициозен екип от 14 квалифицирани педагози и 13 човека помощен персонал.

Той се стреми да направи така, че животът в детската градина да е наситен с много игри и веселие, децата да се радват на добро здраве и щастливо детство.

Нашата цел е да под­готвим децата за живота, като ги научим да живеят заедно, да споделят дейности и общи пространства, да открият един нов свят, който ще поискат да опознаят.

 

Приоритети в нашата работа са:

 

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ